Opdateret 2016/2017 Regler:
 

Tee-Club - Vintergolf er en privat turnering og har ingen fortrinsret i Svendborg Golfklub.
Der spilles 2 x 9 huller. (Forni og bagni) Hvis tiden er knap for nogen kan man nøjes med at spille 9 huller, da man så opnår et resultat som kan tælle i den gennemgående turnering.

Hvis ikke andet er aftalt, er starttidspunkt altid kl. 10.00

Banens almindelige regler/anvisninger skal naturligvis altid overholdes.

 

Når klubben kræver oplæg på fairway, (ca. 1/11) ændres lidt som det fremgår af teksten nedenunder.

Der spilles efter nedennævnte regler og regulering, uanset om der spilles på sommer- eller vinter-greens.

Specielle vinter-golf-regler.

På fairway, semi rough, kort sagt, alle klippede arealer, må der lægges op inden for et scorekort. Bold må renses. I uklippede arealer, spilles bolden som den ligger.
Hvis bolden i tyk rough ikke umiddelbart kan identificeres, KALDES DER PÅ ENS MARKØR, således der ikke er tvivl om at bolden bliver genplaceret det rigtige sted.

Bunkers er som udgangspunkt altid i spil. Hvis vejrliget (frost/væde) gør dem umulige at slå i, afgøres det på første Tee den pågældende spilledag om de er i spil. Besluttes det, at de ikke er i spil gælder følgende:
“Der må droppes uden for bunkeren, idet stedet, hvor bolden lå, holdes direkte mellem hullet og det sted, som bolden droppes på, uden grænse for hvor langt bag bunkeren bolden må droppes”.
Indført den 15.02.2015.
Når bunkers er i spil i vinterperiode, må bolden løftes i bunker, der må rives på stedet og bolden placeres herefter på samme koordinater, hvorfra den blev løftet.
(Intet med golf og gøre, men ens for alle. Dyrene er ikke flinke til at rive efter sig)

I Svendborg spilles altid (18 huls) til vintergreens i frost. Bolden kan samles op, når den ligger i en afstand til hullet svarende til længden på en alm. putter. Opsamling indenfor denne afstand regnes som et slag.

Nyt: 2/10-2011 Når/hvis der spilles fra midlertidige tee-steder/vintergreens, er det med 3/4 handicap.

 

Bortset fra ovennævnte spilles efter de alm. golfregler.

 

Når SGK stopper med alm. hcp regulering, fortsætter vi med vores egen hcp regulering gennem vinteren.

 

Alle starter med Spillehandicap (SPH) (tildelte slag) i henhold til det normale handicap (HCP)

Der reguleres efter en runde uanset om man har gået 9 eller 18 huller.
Handicap regulering følger DGU´s gruppeinddeling. 

Den løbende handicap regulering som foretages er naturligvis kun gældende for vintergolfen. Ved sæsonstart starter man med det handicap som var gældende ved sæsonophør.

 

Point: 

opdateret 08.11.2015 

Dagens vinder tildeles 8 point, nr. 2 får 7 point og så fremdeles. Hvis der optages nye medlemmer eller et bestående medlem forlader Tee-Club justeres point skala tilsvarende.
Ved lige scores  tæller lavest hcp. Hvis lavest hcp er ens ved lige scores, deles der i porten. F.eks. en første og en anden plads = 15 point. De deler - 7,5 point pr. spiller.

Når der spilles holdspil gælder følgende:
Ekstra point er altid personlige i den gennemgående turnering. Intet til holdet.

4 ball: Vinderhold får hver 8 point. Nr. 2 får hver 6 point. Nr. 3 får hver 4 point. Nr. 4 får hver 2 point.
Texas scramble: Vinderhold får hver 8 point. Taberhold får hver 7 point.

I 4 ball, spiller hver spiller sin egen bold og har stor indflydelse på resultatet.
I Texas er man meget afhængig af hele teamet. Man slår et godt slag. De 3 øvrige slår den væk...... Derfor skal der ikke være stor pointforskel til vores individuelle resultatliste.


Ekstra point. Udgået 2016/2017
For hver 9 huller spilles der om 1 ekstra point. Det er nærmest hul. Art og hvilket hul/huller aftales på dagens runde ved 1.ste Tee. På 18 huls bane indgår hul 4 eller hul 13 altid. På 9 huls bane indgår hul 5 (længste par 3 hul) altid som det ene.

I stedet for ekstra point, afvikles gennemgående hul konkurrencer. Nærmest hul, 2. slag på par hul og længste drive.

Vinter - alm. golfspil umuligt p.g.a. sne/frost eller anden force majeure....
I januar/februar 2014, blev det aftalt at der max kunne være en tællende greenfee/simgolf runde pr. måned. Dette for at alle kan være med.


Sidste tællende runde afvikles som stableford fra gul og startlisten afgøres af den aktuelle stilling. Nr. 8-7-6-5 i første bold og 4-3-2-1 i anden bold. Det kan afviges, hvis nogle resultater er givet inden afslutnings runden.

Præmier:

 

Som årets vintergolfer kåres den spiller, der i turneringens løb, har opnået det højeste antal pointtal på 20 x 9 huller.