Referat general forsamling - Helgolandsgade 62, Holstebro

Vi indledte forsamlingen med at synge vores klubsang.

9-jernet blev foreslået til dirigent og valgt med akklamation.


Hovedpunkter, refereret her.

Spilleplan 2018/19. Forslaget om de forskellige spillesteder fjernes og aftales fra gang til gang. Første gang er det dog Langesø som er program sat.

De stillede forslag blev vendt og drejet, synspunkter diskuteret og de 3 forslag blev vedtaget uden nogen stemte imod.

Jimmi kom med forslag som ikke har været fremme før. Hvis muligheden for en holdturnering er til stede, vil han bede gæster om at blive hjemme. Her var synspunkter lidt delte, men den hænger lidt i det uvisse, som undertegnede opfattede det. Giv lyd hvis det er forkert opfattet.

Som konsekvens af vores regler, manglede vi nu et nyt medlem, således vi også er 8 i sæson 2018/19.

Per Bihl var foreslået og alle gik ind for at optage ham, så vi er stadig 8 mand. Per indvalgt med applaus.

 
Kontingent er uændret 200,00 kr og indbetales til konto nr. 2680 konto 4386 363 426
Kontingent skal være indbetalt inden der er spilletilladelse til sæson 2018/19.

Julefrokost: Per Bihl snuppede denne.

Afslutning til foråret. Den er lidt mere tricky. Hvis Palle´s hus er solgt og de er flyttet, tager han den, hvis ikke huset er solgt, så tilbyder Per H. at snuppe den.


Årets Tee-Clubber: 9-jernet talte varmt for Jimmi´s engagement i Tee-Club, bl.a. arbejdet med at arrangere Tee-Club Tour 2018. Jimmi er nu indehaver af den grimme pokal, som skal opbevares på den mest synlige plads i hjemmet. Store klapsalver til Jimmi.


Dirigenten takkede for god ro og orden mener jeg og lukkede general forsamlingen kl. 23:19.

Men som de tidligere år, måtte den åbnes og lukkes et par gange mere.

10 års jubilæum står for døren. Der blev snakket Skotland og Tyskland. Budget 2500,00 kr pr. person. Et par undersøger muligheder.

Generalforsamling endegyldig lukket kl. 23:57

 
/web