Referat general forsamling - 9-jernets sommerhus på Rømø.

Vi indledte forsamlingen med at brumme vores klubsang til ære for Palle.

9-jernet valgte sig selv til ordstyrer, ingen havde noget at indvende mod det.

Han indledte med at fortælle om klubbens finansielle status. Bankkonto på kr. 1395,89.
Der blev spurgt ind til de udgifter som klubben har.
B.l.a.
Webhotel: kr. 228,00 årligt
Domænenavn: kr. 45,00 årligt
Gaver runde fødselsdage.
Værtindegaver ved private arrangementer.
Lidt præmier i ny og næ.
o.s.v.

Der blev afholdt en afstemning om kontingent. Skulle det øges? Skulle det være mindre?
Eller fortsætte med kr. 200 årligt. Det sidste blev vedtaget. Der kommer en mail skrevet med rødt om indbetalinger af kontingent og ligeså mellemregninger vedr. turen til Rømø.

Undertegnede forelagde en skitse til vinterens spilleprogram. Der blev justeret hist og pist og spilleplanen er opdateret for 2017/18.

I år har vi 2 søndage som hedder den 24. december og 31. januar. For ikke at stå i en IGEN utålelig situation, er disse spilledage pillet ud. Det blev vedtaget med en enkelt alternativ spilledag. Torsdag den 28. januar.

Spiller vi hjemmebane er TEE-OFF kl. Lars tid. 09:00
Spiller vi udebane er TEE-OFF kl. 10:00 

Ændringer af enhver art vedr. vores spilleplan/sted diskuteres/informeres via tilmeldings platformen "doodle" eller WhatsApp. Tag altid et ekstra tjek på dem, inden der f.eks. køres til Faaborg.

Doodle findes på en app til mobil.

Nye medlemmer:
Ikke aktuelt da vi er det ønskede antal.

Sygdom:
Der er enighed om at der gives dispensation for manglende runder, hvis sygdom er problemet.

Tee-Club tur til syden er næsten på skinner. Valle del Este er destinationen. Per har indhentet tilbud. Lars, Ervin og Per med fruer rejser sammen. Undertegnede med frue støder til dernede. Afrejse/hjemkomst er lørdag/lørdag.
Der er plads til flere. Kontakt Per.

Årets Tee-Clubber:
1 gang årlig (på general forsamlingen) uddeles pokalen som årets Tee-Clubber. Ervin som senest har haft den, havde æren af at uddele den.
Det blev til 9-jernet, med begrundelsen: Han gør så hulens meget for os. Sammen med Jimmi arrangerede de en kanon tur til Ærø på den dag hvor Svingers svigtede i forhold til en Ryder Cup. Ligeledes har 9-jernet sponseret Polo og Jakke incl. klublogo til alle. Fantastisk gestus. Han konkluderede at diskutere tøj var/er en håbløs opgave at få alle til at blive enige om. Så han gik til lommerne og vi har fået en aldeles fint sæt og spille i.

Ervin havde flere argumenter for Flemming, men undertegnede husker ikke alt.
Ervins valg fik aftenens største bifald. 

Julefrokost:
På Ellekildevej 2 efter dagens runde den 10. december.
Afslutning:
Hos Jimmi efter dagens runde den 25. marts.

Ordstyreren lukkede generalforsamlingen kl. 22.39.
Dog åbnede og lukkede den et par gange mere, da der lige var noget som skulle diskuteres.


Det var lige som jeg husker det, og navnlig som JEG hørte det. Hvis andre har hørt noget andet, så lad med det vide, så justeres der ind.


/web