Protest................
 

Der er indkommet en protest mod vores gennemgående match i vinterhalvåret.

Påstanden er at vi kalder vores efterårs tur (2010 Sønderjyske og Rømø) for "sæsonstart" Derfor skal den indgå i den gennemgående turnering som vi halter os igennem her i vinterhalvåret.

Protesten er behandlet af højeste instans (regel & appeludvalget).
Det betyder at afgørelsen ikke kan appelleres.

Afgørelse: Protest tages til følge og resultatliste korrigeres for de manglende resultater.
D.v.s. der tildeles point efter vores Tee-club system som er gældende for vintersæsonen. 


Hygge/Fore
Webmaster.