Forslag til generalforsamlingen.

1.

Hvis en spiller uden gyldig grund (såsom f.eks. usædvanlig sygdom og skader hos spilleren og usædvanligt langvarigt arbejdspres, der er meddelt klubben) ikke opnår at spille 20 x 9 huller i en sæson, suspenderes vedkommende 1 år.

Vedkommende kan opnå fornyet medlemskab ved at spille med som gæst den kommende sæson. Der skal så i sæsonen spilles minimum 20 x 9 huller og vises interesse i fællesskabet. Kvalificerer det suspenderede medlem herefter ikke til fornyet medlemskab udtræder det suspenderede medlem af klubben. Det suspenderede medlem deltager ikke i gennemgående turneringer eller hul konkurrencer, men kan deltage i alle arrangementer som gæst. På forårs- og efterårsturen deltager det suspenderede medlem i turernes gennemgående turneringer og hulkonkurrencer, såfremt der ikke er flere end 8 deltagere med på den pågældende tur.

2.

Optages et nyt medlem, mens et suspenderet medlem spiller som gæst kan max medlemstal øges til 9 det følgende år, hvis det suspenderede medlem generhverver retten til medlemskab.

Begrundelse for forslag 1 og 2:

Efter de nuværende regler, risikerer et suspenderet medlem at stå i et kampvalg, det følgende år eller slet ikke at have mulighed for at være med igen. Disse forslag sikrer at et suspenderet medlem kan komme med igen, hvis kriterier er opfyldt.


3.

Et medlem der har været med i 5 år eller mere, men som må stoppe mere eller mindre, p.g.a. helbreds problemer, kan overgå til et kontingent fri "æres" medlemskab, hvilket indebærer at vedkommende kan deltage i Tee-Clubs forskellige arrangementer. Det være sig efterårstur, julefrokost, afslutninger, sydpå m.m.
Det er helt op til vedkommende selv under hvilken form, dog tæller resultat af en eventuel runde ingen steder.

Begrundelse for forslag 3:

Vi er et aldrende folk, hvor alt kan ske, ingen ved hvad og hvornår.
Forbehold for tyrk og slavefejl.