Ekstraordinær generalforsamling - Mr. Palle
 


Referat af ekstraordinær generalforsamling til offentliggørelse på hjemmesiden:

År 2012, skærtorsdag den 5. april klokken 17.05 afholdtes ekstraordinær elektronisk generalforsamling i Tee Club på 9-jernets IPad i cyberspace.

Schmidt var valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet ved henvendelse til samtlige aktiver medlemmer og at generalforsamlingen derfor var lovlig. Stemmeberettigede var alle aktive Tee Club medlemmer, der alle var til stede i skyen.

Eneste punkt på dagsorden var optagelse af køvenhavneren Palle som medlem i Tee Club.

Palle havde under flere af vinterens vindende runder udtrykt, at han fremover ikke ville fifle så meget med sit vinter-handicap og spille lidt dårligere til næste vinter.

Det var godt nyt for de fleste og alle trykkede herefter "enter" for optagelse af Palle i Tee Club. Alle glædede sig herover og bød Palle meget velkommen.

Dirigenten anmodede webmaster om at orientere Palle og foranledige at Palle indleverede et ungdomsfoto til hjemmesiden.
Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen og hævede denne klokken 17.06.


Som referent

9-jernet